• +40 257219090
  • transport@argointernational.ro
  • Arad, Romania

ITP la toate tipurile de autovehicule

Documente necesare efectuării ITP:

  • Carte de identitate a vehiculului (CIV) în original sau copie conform cu originalul;
  • Certificat înmatriculare în original;
  • Asigurare obligatorie (RCA);
  • BI/CI a celui care se prezintă cu vehiculul.